Administrație:
Informare Birou Impozite şi Taxe Locale Drajna -- "Vă comunicăm că începând cu data de 07.05.2020, se poate ..." -- 21 Mai 2020
Comunicare servicii salubrizare comuna Drajna -- "Având în vedere situația neplăcută creată de neridicarea ..." -- 26 Martie 2020
Planul de achiziții al comunei Drajna pentru anul 2019 -- "Programul anual al achizițiilor publice pentru anul 2019" -- 24 August 2019
Anunț închiriere utilaje - Apacons Drajna -- "SC Apacons SRL Drajna închiriază utilaje:" -- 09 Martie 2019
Anunț public - obținere aviz de mediu pentru reactualizare PUG -- "Primăria Drajna cu sediul în comuna Drajna, sat Drajna de ..." -- 07 Mai 2018
Anunț licitație publică - închiriere pășune -- "Primăria Drajna cu sediul în comuna Drajna, sat Drajna de ..." -- 23 Februarie 2018
Anunț licitație publică - închiriere farmacii -- "Primăria Drajna cu sediul în comuna Drajna, sat Drajna de ..." -- 09 Octombrie 2017
Anunț închiriere cabinet medical în incinta Dispensarului Uman Drajna de Jos -- "Primăria Drajna cu sediul în comuna Drajna, sat Drajna de ..." -- 20 Iulie 2017

Comuna Drajna, cu sediul în com. Drajna, sat Drajna de Sus, str. Neagoe Basarab, nr. 25, județul Prahova organizează concurs pentru ocuparea postului de Șef Birou financiar-contabil (personal contractual), dupa cum urmează:

  •        in data de 20.06.2013, ora 10.30 – proba scrisa,
  •        in data de 21.06.2013, ora 10.30 – interviu.

            Pentru ocuparea postului susmentionat trebuie indeplinite urmatoarele conditii:

Conditii generale:

Poate ocupa postul scos la concurs persoana care:

a)     cunoaste limba romana, scris si vorbit;

b)    are capacitate deplina de exercitiu;

c)     are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de  medicul de familie  sau de unitatile sanitare abilitate;

d)    indeplineste conditiile de studii prevazute de lege pentru functia respectiva;

e)     nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

f)     nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de  munca pentru motive disciplinare in ultimii 3 ani;

g)     nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege.

 

Conditii specifice: 

1. Studii superioare de specialitate (economice/finante-contabilitate), cu licenta sau cu posibilitatea sustinerii licentei in maxim 6 luni de la incadrarea pe post;

2. Vechimea in specialitate minim 1 an reprezinta avantaj;

 

Alte cerinte:             

  • capacitate de analiza si sinteza;
  •  spirit de organizare echipa;
  • operativitate;
  • asumarea responsabilitatii.

 

Candidatii interesati vor depune la sediul institutiei, pana la data de 10.06.2013, ora 12.00 dosarul de inscriere, care va cuprinde in mod obligatoriu:

a.     Solicitare scrisa,

b.     CV,

c.     Copie diploma studii,

d.     Copie carnet de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca,

e.     Copie act de identitate;

f.      Copii acte stare civila: certificat nastere candidat, certificat casatorie, certificate nastere sotie/sot si copii,

g.     Cazier judiciar,

h.     Declaratie pe proprie raspundere ca nu a efectuat activitati de politie politica.

Copiile prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale, in vederea certificarii.

La concurs pot participa numai candidatii al caror dosar este complet si corect intocmit.

Dosarele care nu îndeplinesc condiţiile de participare şi care nu conţin documentele solicitate mai sus, vor fi respinse în cadrul selecţiei ce se va organiza de către Comisia de concurs în termen de max. 3 zile  lucratoare de la încheierea perioadei de depunere a dosarelor de concurs.

Anuntul va fi facut public prin afisare la sediul si pe site-ul institutiei, precum si in presa judeteana.

Știri Primărie

20.05.2020

Încep lucrările de

Doamna primar Violeta Gonțea și reprezentantul firmei S.C. Europan Prod SA din Pitești au semnat

+ Vezi

23.03.2020

22 IUNIE - Precizări ale

   În contextul epidemiei Covid-19 (Coronavirus) din România, Primăria Comunei Drajna

+ Vezi

04.02.2020

Ambulatoriul Spitalului

   Un proiect de peste un milion de euro, finanțat în mare parte din fonduri europene, va

+ Vezi

10.12.2019

Grădinița cu Program

  În data de 10 decembrie, Mariana Vișan, director adjunct Organism Intermediar POR, și

+ Vezi

05.07.2019

Cu investiții de peste

Drajna este a doua comună din Prahova care a semnat contracte de finanțare europeană pentru cinci

+ Vezi
Scroll to top