Administrație:
Anunț licitație publică - închiriere farmacii -- "Primăria Drajna cu sediul în comuna Drajna, sat Drajna de ..." -- 09 Octombrie 2017
Anunț închiriere cabinet medical în incinta Dispensarului Uman Drajna de Jos -- "Primăria Drajna cu sediul în comuna Drajna, sat Drajna de ..." -- 20 Iulie 2017
Anunț închiriere oficiu poștal și farmacie în incinta Dispensarului Uman Ogretin -- "Primăria Drajna cu sediul în comuna Drajna, sat Drajna de ..." -- 20 Iulie 2017
ANUNȚ concurs pentru ocuparea postului de inspector de specialitate în cadrul ... -- "Primăria comunei Drajna, organizează în data de 24.10.2014, ..." -- 13 Septembrie 2014
ANUNȚ concurs pentru ocuparea postului de GUARD (FEMEIE DE SERVICIU) - personal ... -- " Primăria comunei Drajna, organizează în data de ..." -- 13 Septembrie 2014
Anunț concurs pentru ocuparea postului de REFERENT III - în cadrul Biroului ... -- "Primăria Comunei Drajna organizează în data de 08.09.2014, ..." -- 13 August 2014
Licitație închiriere izlazuri -- "Primăria comunei Drajna organizează procedura de licitație ..." -- 09 Aprilie 2014
Anunț angajare Șef birou Financiar-Contabil -- "Comuna Drajna, cu sediul în com. Drajna, sat Drajna de Sus, ..." -- 14 Mai 2013

Comuna Drajna, cu sediul în com. Drajna, sat Drajna de Sus, str. Neagoe Basarab, nr. 25, județul Prahova organizează concurs pentru ocuparea postului de Șef Birou financiar-contabil (personal contractual), dupa cum urmează:

  •        in data de 20.06.2013, ora 10.30 – proba scrisa,
  •        in data de 21.06.2013, ora 10.30 – interviu.

            Pentru ocuparea postului susmentionat trebuie indeplinite urmatoarele conditii:

Conditii generale:

Poate ocupa postul scos la concurs persoana care:

a)     cunoaste limba romana, scris si vorbit;

b)    are capacitate deplina de exercitiu;

c)     are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de  medicul de familie  sau de unitatile sanitare abilitate;

d)    indeplineste conditiile de studii prevazute de lege pentru functia respectiva;

e)     nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

f)     nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de  munca pentru motive disciplinare in ultimii 3 ani;

g)     nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege.

 

Conditii specifice: 

1. Studii superioare de specialitate (economice/finante-contabilitate), cu licenta sau cu posibilitatea sustinerii licentei in maxim 6 luni de la incadrarea pe post;

2. Vechimea in specialitate minim 1 an reprezinta avantaj;

 

Alte cerinte:             

  • capacitate de analiza si sinteza;
  •  spirit de organizare echipa;
  • operativitate;
  • asumarea responsabilitatii.

 

Candidatii interesati vor depune la sediul institutiei, pana la data de 10.06.2013, ora 12.00 dosarul de inscriere, care va cuprinde in mod obligatoriu:

a.     Solicitare scrisa,

b.     CV,

c.     Copie diploma studii,

d.     Copie carnet de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca,

e.     Copie act de identitate;

f.      Copii acte stare civila: certificat nastere candidat, certificat casatorie, certificate nastere sotie/sot si copii,

g.     Cazier judiciar,

h.     Declaratie pe proprie raspundere ca nu a efectuat activitati de politie politica.

Copiile prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale, in vederea certificarii.

La concurs pot participa numai candidatii al caror dosar este complet si corect intocmit.

Dosarele care nu îndeplinesc condiţiile de participare şi care nu conţin documentele solicitate mai sus, vor fi respinse în cadrul selecţiei ce se va organiza de către Comisia de concurs în termen de max. 3 zile  lucratoare de la încheierea perioadei de depunere a dosarelor de concurs.

Anuntul va fi facut public prin afisare la sediul si pe site-ul institutiei, precum si in presa judeteana.

Știri Primărie

06.03.2017

Un nou pod în comuna

Legătura între Vălenii de Munte și Drajna se realizează pe un pod construit în urmă cu 100 de ani,

+ Vezi

06.06.2016

Doamna Violeta Gonțea

În cursa electorală pentru fotoliul de primar al comunei Drajna au intrat trei

+ Vezi

21.05.2016

Lista candidaților la

Biroul Electoral Central a publicat lista candidaților din comuna Drajna.

+ Vezi

18.03.2016

Cuvântul Primarului

     La fiecare început de an, privim încrezători spre viitor. La viitorul nostru și

+ Vezi

27.12.2015

Cuvântul Primarului

  Cu, sau fără voia noastră, a mai trecut un an, un an binecuvântat pentru comuna Drajna şi

+ Vezi
  • Prev
  • Legături utile
Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Olive Sienna Teal Dark_blue
Background Color
Text Color
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction
Scroll to top