Administrație:
Anunț licitație publică în data de 07.05.2021 - Primăria Drajna -- "Primăria comunei Drajna, organizează în data de 07.05.2021, ..." -- 18 Aprilie 2021
Informarea și consultarea publicului privind etapa aprobării Proiectului ... -- "   Publicul este invitat în perioada: 27.01.2021- ..." -- 28 Ianuarie 2021
Informare Birou Impozite şi Taxe Locale Drajna -- "Vă comunicăm că începând cu data de 07.05.2020, se poate ..." -- 21 Mai 2020
Comunicare servicii salubrizare comuna Drajna -- "Având în vedere situația neplăcută creată de neridicarea ..." -- 26 Martie 2020
Planul de achiziții al comunei Drajna pentru anul 2019 -- "Programul anual al achizițiilor publice pentru anul 2019" -- 24 August 2019
Anunț închiriere utilaje - Apacons Drajna -- "SC Apacons SRL Drajna închiriază utilaje:" -- 09 Martie 2019
Anunț public - obținere aviz de mediu pentru reactualizare PUG -- "Primăria Drajna cu sediul în comuna Drajna, sat Drajna de ..." -- 07 Mai 2018
Anunț licitație publică - închiriere pășune -- "Primăria Drajna cu sediul în comuna Drajna, sat Drajna de ..." -- 23 Februarie 2018

Atribuirea Contractului

Valoarea Contractului:
N/A RON

Castigatorul Licitatiei: Termoelectrica Ploiesti S.A.

Anunt de atribuire numarul 141730/14.11.2013

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

COMUNA DRAJNA (PRIMARIA)

Adresa postala: sat DRAJNA DE SUS, str. Neagoe Basarab, nr. 25, Localitatea: Drajna, Cod postal: 107194, Romania, Punct(e) de contact: IONITA ROXANA, Tel. +40 244/290202, Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Fax: +40 244/290736, Adresa internet (URL): www.comunadrajna.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Autoritate regionala sau locala

Activitate (activitati)

- Servicii generale ale administratiilor publice

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante

Nu

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta

DELEGAREA GESTIUNII PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE DIN COMUNA DRAJNA, JUDETUL PRAHOVA

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii

16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare

Locul principal de prestare: Comuna Drajna, judetul Prahova cu satele componente: Drajna de Jos, Drajna de Sus, Ogretin, Catunu, Poiana Mierlei, Faget, Podurile, Piatra, Plai, Pitigoi, Ciocrac

Codul NUTS: RO316 - Prahova

II.1.3) Anuntul implica

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Precolectarea, colectarea si transportul deseurilor municipale, inclusiv a deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere cu exceptia celor cu regim special

II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

90511000-2 - Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)

90512000-9-Servicii de transport de deseuri menajere (Rev.2)

II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)

II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor

Oferta cea mai scazuta / cea mai ridicata: 818, 916.63 RON si 818, 916.63RON TVA inclus(24%)

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Tipul procedurii

IV.1.1) Tipul procedurii

Licitatie deschisa

IV.2) Criterii de atribuire

IV.2.1) Criterii de atribuire

Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic

- criteriile mentionate in continuare

- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv

IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica

Nu

IV.3) Informatii administrative

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Nu

SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Contract nr: 8201 Denumirea: DELEGAREA GESTIUNII PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE DIN COMUNA DRAJNA

V.1) Data atribuirii contractului 14.10.2013

V.2) Numarul de oferte primite 1

Numarul de oferte admisibile 1

V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

Termoelectrica Ploiesti S.A.

Adresa postala: B-dul Republicii - Palat Administrativ, nr. 2, etaj 6, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100066, Romania, Tel. +40 244220161, Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Fax: +40 244220162

V.4) Informatii privind valoarea contractului

Estimarea initiala a valorii contractului

Valoarea: 1032624.00 Moneda: RON Fara TVA

Valoarea totala finala a contractului

Valoarea: 660416.64 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat

Nu

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare

Nu

VI.2) Alte informatii

Criteriul de atribuire nu poate fi schimbat pe toata durata de aplicare a procedurii de atribuire. In cazul unor oferte cu punctaje egale, clasate pe locul I, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite ofertantilor o noua propunere financiara mai mica decat oferta initiala, in plic inchis, iar castigatoare se va desemna firma care are pretul cel mai scazut al ofertei.

VI.3) Cai de atac

VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere

VI.3.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

COMUNA DRAJNA

Adresa postala: sat Drajna de Sus, str. Neagoe Basarab, nr. 25, Localitatea: DRAJNA, Cod postal: 107194, Romania, Tel. +40 244290202, Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Fax: +40 244290736

VI.4) Data expedierii prezentului anunt

12.11.2013 23:21


Atribuirea Contractului

Valoarea Contractului:
33.500 RON

Castigatorul Licitatiei: SC BETARMEX SRL

Anunt de atribuire numarul 72833/31.03.2010
Informatii anunt de participare asociat 81176
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA DRAJNA (PRIMARIA)
Adresa postala: sat DRAJNA DE SUS, nr. 517, Localitatea: Drajna, Cod postal: 107194, Romania, Punct(e) de contact: LOREDANA CIRSTEA, Tel.0244/290202, Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Fax: 0244/290736, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Elaborare Studiu de Fezabilitate, Proiect tehnic si documentatii aferente pentru construire punti pietonale accidental carosabile
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Com. Drajna
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
SF, Documentatii avize si acorduri, Studii Topo, Studii geo, Studii hidro(dupa caz), inclusiv studii de teren, PT, DE, documentatii certificate de urbanism, documentatii autorizatie de construire
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
33, 500RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 2984 Denumirea: Elaborare Studiu de Fezabilitate, Proiect tehnic si documentatii aferente pentru construire punti p
V.1) Data atribuirii contractului 4/15/2009
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC BETARMEX SRL
Adresa postala: Str. Deva, nr.4, Parter+etaj 1, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 021215, Romania, Tel.021/2420457, Fax: 021/2420458
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 33500.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. STAVROPOLEOS, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.(+4) 0213104641, Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Fax: (+4) 0213104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Comuna Drajna (Primaria)
Adresa postala: sat Drajna de Sus, nr. 517 , ,Localitatea: Drajna, Cod postal: 107194, Romania, Tel.(+4) 0244290202, Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Fax: (+4) 0244290736
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
31.03.2010 12:07
Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
921.828 RON

Castigatorul Licitatiei: DIADA S.R.L.

Anunt de atribuire numarul 37692/21.12.2007
Informatii anunt de participare asociat 20025
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA DRAJNA (PRIMARIA)
Adresa postala: sat DRAJNA DE SUS, nr. 517, Localitatea: Drajna, Cod postal: 107194, Romania, Punct(e) de contact: LOREDANA CIRSTEA, Tel.0244/290202, Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Fax: 0244/290736
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Extindere si Modernizare Sistem Alimentare cu apa com. Drajna si Modernizare Retea Canalizare Sanatoriu Drajna - Lot 2
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Com. Drajna, satele Drajna de Sus si Drajna de Jos
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Modernizare sistem alimentare cu apa satele Drajna de Sus si Drajna de Jos
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232150-8 - Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
921, 828.3RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 10011 Denumirea: Extindere si Modernizare Sistem Alimentare cu apa com. Drajna si Modernizare Retea Canalizare Sanato
V.1) Data atribuirii contractului 12/11/2007
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DIADA S.R.L.
Adresa postala: str. Marasesti, nr. 107, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100052, Romania, Tel.0244/511122, Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Fax: 0244/516056
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 921828.30 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. STAVROPOLEOS, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.(+4) 0213104641, Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Fax: (+4) 0213104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Comuna Drajna (Primaria)
Adresa postala: sat Drajna de Sus, nr. 517, Localitatea: Drajna, Cod postal: 107194, Romania, Tel.(+4) 0244290202, Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Fax: (+4) 0244290736
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
21.12.2007 15:08

Atribuirea Contractului

Valoarea Contractului:
590.710 RON

Castigatorul Licitatiei: DIADA S.R.L.

Anunt de atribuire numarul 21874/14.09.2007
Informatii anunt de participare asociat 10760
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA DRAJNA (PRIMARIA)
Adresa postala: sat DRAJNA DE SUS, nr. 517, Localitatea: Drajna, Cod postal: 107194, Romania, Punct(e) de contact: LOREDANA CIRSTEA, Tel.0244/290202, Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Fax: 0244/290736
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Extindere si modernizare sistem alimentare cu apa com. Drajna si Modernizare retea canalizare Sanatoriu Drajna - Lot 1
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Com. Drajna, sat Drajna de sus si ogretin
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
modernizare sistem alimentare cu apa satele Drajna de Sus si Ogretin
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232150-8 - Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
590, 710RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 7662 Denumirea: Contract Lucrari
V.1) Data atribuirii contractului 9/7/2007
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DIADA S.R.L.
Adresa postala: str. Marasesti, nr. 107, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100052, Romania, Tel.0244/511122, Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Fax: 0244/516056
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 590710.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. STAVROPOLEOS, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.(+4) 0213104641, Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Fax: (+4) 0213104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Comuna Drajna (Primaria)
Adresa postala: sat Drajna de Sus, nr. 517, Localitatea: Drajna, Cod postal: 107194, Romania, Tel.(+4) 0244290202, Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Fax: (+4) 290736
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
14.09.2007 13:18

Știri Primărie

20.03.2021

CJ Ph a aprobat

Consiliul Județean Prahova a aprobat, la propunerea Președintelui Iulian Dumitrescu, încheierea

+ Vezi

28.09.2020

Doamna Violeta Gonțea

Cuvântul Primarului Comunei Drajna de astăzi 28 septembrie 2020:

+ Vezi

28.09.2020

Rezultate alegeri locale

  Rezultate alegeri locale comuna Drajna

+ Vezi

20.05.2020

Încep lucrările de

Doamna primar Violeta Gonțea și reprezentantul firmei S.C. Europan Prod SA din Pitești au semnat

+ Vezi

23.03.2020

26 noiembrie - Rata

  Rata incidenței cumulative a COVID-19 la 1000 locuitori în localitatea Drajna la data de 26

+ Vezi

Sport

Centenarul Sportului Drăjnean 1918 - ...

Azi, pe stadionul ,,Constantin Cursaru,, din Drajna de Jos, în cadrul Memorialului ,,Constantin ...

Scandal și goluri multe la Drajna

Jocul în care s-au înscris cele mai multe goluri în faza optimilor de finală ale Cupei României a ...

Turneu de tenis de masă, organizat la ...

 Turneul de tenis, organizat de domnii Valentin Soare și Dan Bodeanu, coincide ...

Sancțiuni ale comisiei de disciplină ...

În şedinţa Comisiei de Competiţii şi Disciplină din cadrul Asociaţiei Judeţene de Fotbal (AJF) ...

Populare

Clarvăzătoarea Georgeta ...

Clarvăzătoarea Georgeta Florea, din Drajna de Sus, deşi nu este tocmai în formă din cauza vârstei şi a sănătăţii ...

+ Vezi

Locuri de muncă Valea ...

19 Martie 2018 - AJOFM Prahova ............................. Lista actualizată a locurilor de muncă vacante în Vălenii ...

+ Vezi

47 locuri de muncă ...

Locuri de muncă AJOFM Vălenii de Munte la 21 iulie 2014

+ Vezi
Scroll to top