Administrație:
Anunț licitație publică în data de 07.05.2021 - Primăria Drajna -- "Primăria comunei Drajna, organizează în data de 07.05.2021, ..." -- 18 Aprilie 2021
Informarea și consultarea publicului privind etapa aprobării Proiectului ... -- "   Publicul este invitat în perioada: 27.01.2021- ..." -- 28 Ianuarie 2021
Informare Birou Impozite şi Taxe Locale Drajna -- "Vă comunicăm că începând cu data de 07.05.2020, se poate ..." -- 21 Mai 2020
Comunicare servicii salubrizare comuna Drajna -- "Având în vedere situația neplăcută creată de neridicarea ..." -- 26 Martie 2020
Planul de achiziții al comunei Drajna pentru anul 2019 -- "Programul anual al achizițiilor publice pentru anul 2019" -- 24 August 2019
Anunț închiriere utilaje - Apacons Drajna -- "SC Apacons SRL Drajna închiriază utilaje:" -- 09 Martie 2019
Anunț public - obținere aviz de mediu pentru reactualizare PUG -- "Primăria Drajna cu sediul în comuna Drajna, sat Drajna de ..." -- 07 Mai 2018
Anunț licitație publică - închiriere pășune -- "Primăria Drajna cu sediul în comuna Drajna, sat Drajna de ..." -- 23 Februarie 2018

   Curtea de Conturi Prahova susţine că Apacons Drajna, societatea la care Primăria din localitate are calitatea de acţionar unic, a fost practic o breşă pentru administraţia locală de aici în perioada 2008-2012. 

   Controalele efectuate la nivelul unităţii administrative la începutul anului 2013 și care sunt publicate pe pagina oficială a Curții de Conturi (www.curteadeconturi.ro) au indicat prejudicii uriaşe aduse la buget de administraţia din Drajna în perioada 2008-2012.

   Auditorii Curţii de Conturi Prahova spun că la nivelul Primăriei s-au derulat mai multe achiziţii prin intermediul societăţii comerciale, cu intenţia clară de a eluda legea achiziţiilor. În plus, controalele auditorilor arată că acestea nu sunt singurele aspecte nelegale desfăşurate la nivelul administraţiei, prejudiciul total estimat de raportul Curţii de Conturi Prahova indicând o sumă de 466.000 lei la nivelul administraţiei locale.

Primele indicii către ilegalităţi 

   Nu mai puţin de 50 de mii de lei plecau din conturile Primăriei Drajna către Apacons, societate la care de altfel Consilul Local Drajna are calitatea de acţionar unic, pentru remunerarea nelegală a unor membri în comisiile locale de fond funciar prin intermediul societăţi comerciale. Plăţile erau efectuate în baza unor facturi însoţite de situaţii de lucrări întocmite similar celor pentru lucrări de construcţii. Banii ajungeau în final la „muncitori gospodărie comunală Agapie Dumitru şi Cremeneanu Dumitru”, fără ca entitatea să aibă organizată activitate de gospodărie comunală şi fără să existe un angajament legal. În fapt, cele două persoane erau nominalizate ca reprezentanţi ai proprietarilor în comisiile locale de fond funciar, însă potrivit prevederilor legale nu puteau fi remuneraţi pentru aceste activităţi.
Seria plăţilor nelegale continuă la Primăria Drajna, cu 28 mii de lei reprezentând contravaloarea a 214 apometre decontate, în condiţiile în care acestea ar fi trebuit suportate potrivit prevederilor legale de operatorul serviciului de alimentare cu apă, Apacons Drajna. Deficienţe au fost constatate şi cu privire la constituirea şi efectuarea vărsămintelor la capitalul social al Apacons. Acest fapt a condus la utilizarea temporară de către societate a sumei de 221 mii lei sub formă de împrumut neautorizat de Consiliul Local, majorarea de capital realizându-se la aproape doi ani de la transferul fondurilor. Pentru împrumutul temporar de 221 mii lei, pe perioada 31 august 2010 - 27 iunie 2012, au fost calculate majorări de întârziere în suma de 97 mii lei. Tot în timpul auditului financiar, Curtea de Conturi Prahova a constatat că, prin statutul entităţii, societatea nu are de fapt calitate de operator economic, în sensul legislaţiei privind achiziţiile publice. În fapt, activitatea Apacons era restricţionată doar la lucrările şi prestările de servicii de interes public încredinţate de asociatul unic, în speţă Consiliul Local Drajna. Eludând practic legea achiziţiilor publice, administraţia locală Drajna a încredinţat direct Apacons contracte de achiziţii, lucrări şi servicii. Astfel, concurenţa a fost practic obstrucţionată, în contradicţie cu legislaţia privind achiziţiile publice şi cea privind concurenţa. În plus, timp de aproape patru ani, mai exact în perioada 2008 - 2012, Apacons a derulat în contul Primăriei şi operaţiuni care nu erau acoperite de obiectul de activitate, înscris în actul constitutiv, respectiv declarat la Registrul Comerţului. Astfel, faţă de activităţile autorizate a fi derulate, Apacons a achiziţionat în perioada 2008 - 2012, în numele Primăriei, bunuri şi lucrări de 692 mii lei, respectiv lemne de foc. Operaţiunile au fost refacturate Primăriei la aceleaşi preţuri, valori fără TVA, din facturile furnizorilor, respectiv prestatorilor.

Angajări suspecte la Primărie, tot pentru Apacons 

   Auditul Curţii de Conturi a mai scos la iveală faptul că în cadrul Primăriei Drajna au fost angajate, pe funcţia de muncitor, pe o perioadă determinată, cu o normă de 6 ore pe zi, două persoane care şi-au desfăşurat în mod nelegal activitatea în carul Primăriei. Recuperarea salariilor de către Aacons s-a făcut pe baza situaţiilor de plată transmise administraţiei locale. Practic, Primăria a finanţat nelegal cele două posturi, eludând astfel prevederilor legale privind salarizarea personalului bugetar. Prejudiciul s-a ridicat la 50 mii lei. În plus, deşi Apacons a încheiat un contract individual de muncă în data de 4 octombrie 2010 cu o persoană, administrator public al Primăriei Drajna, pentru funcţia de planificare, evaluare, urmărire lucrări în cadrul entităţii, angajat cu fracţiune de normă de 4 ore pe zi, i-a achitat acesteia drepturi salariale în suma brută de 12 mii lei pe o perioadă anterioară încheierii contractului de muncă, respectiv ianaurie 2010 - 4 octombrie 2010. Mai mult decât atât, în contractul individual de muncă nu a fost specificat programul de lucru, iar în data de 4 noirmbrie 2011 directorul societăţii a încheiat cu angajată un protocol, în sensul desfăşurării activităţii la domiciliu. În condiţiile în care unele contracte încheiate cu un furnizor nu au prevăzute clauze de acordare avansuri, la data controlului, aferent perioadei 2009 - 2011, s-a constatat acordarea de avansuri necuvenite şi justificate ulterior prin contraprestaţii, respectiv livrări de materiale, pentru care la control au fost calculate majorări în suma de 11 mii lei, până la data stingerii avansului.

Primăria Drajna, cea mai păguboasă administraţie 

   Lista prejudiciilor aduse de administraţia comunei Drajna ani de-a rândul, din 2008 până în 2012, par a fi incomensurabile. Fără de sfârşit se dovedesc a fi şi ilegalităţile constatate de auditorii Curţii de Conturi, numele acestei unităţi administrative fiind menţionat aproape pe fiecare pagină a raportului finanţelor publice locale pe 2012 cu privire la abaterile constatate la nivelul primăriilor prahovene.

Articol preluat din telegrama.ro

Hotărâri CL

20.02.2018

HOTĂRÂRE privind

Nr.23 / 20.02.2018 - Consiliul local al Comunei

+ Vezi

20.02.2018

HOTĂRÂRE privind

Nr.22 / 20.02.2018 - Consiliul local al Comunei

+ Vezi

20.02.2018

HOTĂRÂRE privind

Nr.21 / 20.02.2018 - Consiliul local al Comunei

+ Vezi

20.02.2018

HOTĂRÂRE privind

Nr.20 / 20.02.2018 - Consiliul local al Comunei

+ Vezi

20.02.2018

HOTĂRÂRE privind Acordul

Nr.19 / 20.02.2018 - Consiliul local al Comunei

+ Vezi

20.02.2018

HOTĂRÂRE privind

Nr.18 / 20.02.2018 - Consiliul local al Comunei

+ Vezi

Populare

Clarvăzătoarea Georgeta ...

Clarvăzătoarea Georgeta Florea, din Drajna de Sus, deşi nu este tocmai în formă din cauza vârstei şi a sănătăţii ...

+ Vezi

Locuri de muncă Valea ...

19 Martie 2018 - AJOFM Prahova ............................. Lista actualizată a locurilor de muncă vacante în Vălenii ...

+ Vezi

47 locuri de muncă ...

Locuri de muncă AJOFM Vălenii de Munte la 21 iulie 2014

+ Vezi
Scroll to top