Administrație:
Planul de achiziții al comunei Drajna pentru anul 2019 -- "Programul anual al achizițiilor publice pentru anul 2019" -- 24 August 2019
Anunț închiriere utilaje - Apacons Drajna -- "SC Apacons SRL Drajna închiriază utilaje:" -- 09 Martie 2019
Anunț public - obținere aviz de mediu pentru reactualizare PUG -- "Primăria Drajna cu sediul în comuna Drajna, sat Drajna de ..." -- 07 Mai 2018
Anunț licitație publică - închiriere pășune -- "Primăria Drajna cu sediul în comuna Drajna, sat Drajna de ..." -- 23 Februarie 2018
Anunț licitație publică - închiriere farmacii -- "Primăria Drajna cu sediul în comuna Drajna, sat Drajna de ..." -- 09 Octombrie 2017
Anunț închiriere cabinet medical în incinta Dispensarului Uman Drajna de Jos -- "Primăria Drajna cu sediul în comuna Drajna, sat Drajna de ..." -- 20 Iulie 2017
Anunț închiriere oficiu poștal și farmacie în incinta Dispensarului Uman Ogretin -- "Primăria Drajna cu sediul în comuna Drajna, sat Drajna de ..." -- 20 Iulie 2017
ANUNȚ concurs pentru ocuparea postului de inspector de specialitate în cadrul ... -- "Primăria comunei Drajna, organizează în data de 24.10.2014, ..." -- 13 Septembrie 2014

  În data de 10 decembrie, Mariana Vișan, director adjunct Organism Intermediar POR, și Violeta Gonțea, primarul comunei Drajna, au semnat la sediul din Călărași al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, contractul de finanțare aferent aplicației„Modernizare, dotare și construire anexă tehnică Grădinița cu Program Prelungit, Drajna de jos, județul Prahova”.

   Proiectul este finanțat din Programul Operațional Regional 2014-2020 (Regio), în cadrul Axei prioritare 10 - „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritatea de investiții 10.1 -„Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiectiv specific 10.1 „Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii şi învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului”, apel dedicat învățământului antepreșcolar și preșcolar, Operațiunea A.

Cu sprijinul finanțării Regio, autoritățile locale își propun să crească gradul de participare la nivelul educației timpurii și al calității infrastructurii de educație preșcolară din comună. Astfel, dotarea sălilor de clasă cu mobilier corespunzător și cu aparatură tehnică modernă, precum și construirea unui spațiu adecvat centralei termice vor asigura, pentru elevii și cadrele didactice din comună) un cadru optim pentru desfășurarea procesului educațional prin care se urmărește formarea unei generații bine pregătite și reducerea riscului de părăsire timpurie a sistemului. 

Cererea de finanțare are o valoare totală de 1.066.174,35 lei, din care aproape 880 de mii de lei reprezintă finanțare nerambursabilă din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, aproximativ 135 de mii de lei este contribuția de la bugetul de stat, în timp ce beneficiarul asigură o cofinanțare de peste 20 de mii de lei. Perioada de implementare a proiectului este de 39 de luni, începând cu 1 martie 2017.

În prezent, în regiunea Sud Muntenia s-au înregistrat 1.178 de proiecte (inclusiv aplicațiile depuse pe SUERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile de peste 8 miliarde de lei. La nivelul județului Prahova, au fost depuse de solicitanții de fonduri Regio 306 aplicații, având o valoare solicitată de peste două de miliarde de lei. Dintre acestea, prin cele 23 proiecte aferente Axei prioritare 10 sunt solicitate fonduri de peste 170 de milioane de lei.

sursa: regio.adrmuntenia.ro

Hotărâri CL

20.02.2018

HOTĂRÂRE privind

Nr.23 / 20.02.2018 - Consiliul local al Comunei

+ Vezi

20.02.2018

HOTĂRÂRE privind

Nr.22 / 20.02.2018 - Consiliul local al Comunei

+ Vezi

20.02.2018

HOTĂRÂRE privind

Nr.21 / 20.02.2018 - Consiliul local al Comunei

+ Vezi

20.02.2018

HOTĂRÂRE privind

Nr.20 / 20.02.2018 - Consiliul local al Comunei

+ Vezi

20.02.2018

HOTĂRÂRE privind Acordul

Nr.19 / 20.02.2018 - Consiliul local al Comunei

+ Vezi

20.02.2018

HOTĂRÂRE privind

Nr.18 / 20.02.2018 - Consiliul local al Comunei

+ Vezi

Populare

Locuri de muncă Valea ...

19 Martie 2018 - AJOFM Prahova ............................. Lista actualizată a locurilor de muncă vacante în Vălenii ...

+ Vezi

47 locuri de muncă ...

Locuri de muncă AJOFM Vălenii de Munte la 21 iulie 2014

+ Vezi

„Nu avem suficiente ...

 Prezent la inaugurarea unui nou pavilion al Spitalului Orășenesc Vălenii de Munte, ministrului Sănătății, Nicolae ...

+ Vezi
Scroll to top