Tags: primaria drajna   consiliul local drajna   hotarari  

Nr. 1 / 19.01.2014 - Consiliul Local al comunei Drajna, județul Prahova

  1. Văzând proiectul de hotărâre inițiat de viceprimarul (primar interimar) al comunei Drajna;
  2. Având în vedere raportul de specialitate al compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului propriu al primarului;
  3. În temeiul prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
  4. Având în vedere prevederile Legii nr. 571/2003, privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
  5. Având în vedere dispozițiile Ordinului nr. 2020/17.12.2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetaral al anului 2013;
  6. În temeiul art. 36 alin. (4) lit. a) și art. 45 din Legea nr. 215/2001 - administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă acoperirea deficitului în cuantum de 115.633,64 lei al secțiunii dezvoltare, din excedentul bugetului local pentru anul 2013.

Art.2 Serviciul financiar-contabil va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3 De aducerea la cunostința persoanelor instituțiilor interesate răspunde secretarul comunei.

 

Președinte ședință: Buzea Ionuț

Secretar comună: Racoviță Ramona

[button type="info" target="_blank" link="http://www.primaria-drajna.ro/hotarari/h1.pdf" icon="info-sign"]Vezi Hotărâre[/button]

 

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă