Administrație:
Anunț licitație publică în data de 07.05.2021 - Primăria Drajna -- "Primăria comunei Drajna, organizează în data de 07.05.2021, ..." -- 18 Aprilie 2021
Informarea și consultarea publicului privind etapa aprobării Proiectului ... -- "   Publicul este invitat în perioada: 27.01.2021- ..." -- 28 Ianuarie 2021
Informare Birou Impozite şi Taxe Locale Drajna -- "Vă comunicăm că începând cu data de 07.05.2020, se poate ..." -- 21 Mai 2020
Comunicare servicii salubrizare comuna Drajna -- "Având în vedere situația neplăcută creată de neridicarea ..." -- 26 Martie 2020
Planul de achiziții al comunei Drajna pentru anul 2019 -- "Programul anual al achizițiilor publice pentru anul 2019" -- 24 August 2019
Anunț închiriere utilaje - Apacons Drajna -- "SC Apacons SRL Drajna închiriază utilaje:" -- 09 Martie 2019
Anunț public - obținere aviz de mediu pentru reactualizare PUG -- "Primăria Drajna cu sediul în comuna Drajna, sat Drajna de ..." -- 07 Mai 2018
Anunț licitație publică - închiriere pășune -- "Primăria Drajna cu sediul în comuna Drajna, sat Drajna de ..." -- 23 Februarie 2018

Nr. 13/ 28.02.2014 - Consiliul local al Comunei Drajna

Văzând proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Drajna, însoțit de expunerea de motive,

Având în vedere:

  • prevederile art.14 alin.4 din Legea nr.273/2006 - privind finanțele publice locale, cu completările și modificările ulterioare,
  • bugetul local aprobat pentru anul 2014 și lista de investiții pentru anul 2014,

În temeiul art.36 alin.1 lit.c, alin.6 lit.a pct.14 și art.45 din Legea nr.215/2001 - republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă executarea lucrării: „PUNTE PIETONALĂ ACCIDENTAL CAROSABILĂ ZONA ADEȚARI, DRAJNA DE SUS" prin procedura atribuirii prin achiziție directă a contractului de lucrări.

Art.2. Executarea lucrării, prin atribuire directă a Contractului de lucrări, cu respectarea dispozițiilor art.S, pct 5.1. din statutul societății executante, va fi efectuată de către SC APACONS SRL ( societate comercială cu asociat unic Consiliul Local Drajna).

Art.3. Documentele contractului de lucrări sunt:
proiectul tehnic și listele de cantități;
propunerea financiară;
propunerea tehnică;
garanția de bună execuție;
declarația lMM;
declarație de securitate și sănătate în muncă;
lista cu personalul muncitor de specialitate, utilizat la efectuarea lucrărilor;

Art.4. Contractul de lucrări intră în vigoare la data semnării de către părți și își produce efectele până la încheierea procesului verbal de recepție finală a lucrărilor contractate și eliberarea garanției de bună execuție.
Termenul de execuție al lucrărilor este de 180 zile lucrătoare, începând de la data intrării în vigoare a contractului.

Art.5. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor/beneficiar, este de 263.535,42 lei fără TVA, conform devizului estimativ și a graficului de plăți. Plata taxei pe valoare adăugată se va face la cota TVA prevazută de legislația în vigoare la data facturării.
Prețul lucrărilor executate, va fi decontat pe baza situațiilor de lucrări efectuate și acceptate de către beneficiar, întocmite conform normativelor legale în materie.

Art.6. Achizitorul/beneficiarul va efectua plata către executant prin ordin de plată în termen de 30 de zile de la data primirii (înregistrării) facturii însoțită de recepția fără obiecțiuni a lucrărilor executate. Achizitorul/beneficiarul are obligația de a efectua plata către executant pe baza facturii, însoțită de:

  • procesul verbal de recepție acceptat fără obiecțiuni de achizitor/beneficiar;
  • declarație pe propria răspundere, a executantului, privind personalul muncitor de specialitate declarat în ofertă,

Acest personal poate fi înlocuit de către executant pe parcursul executării lucrării, în mod justificat și numai cu acordul în scris al achizitorului/beneficiarului;
Situațiile de lucrări care nu sunt însoțite de documentele mentionate mai sus, nu vor fi confirmate și decontate de către beneficiar.

Art.7. Modelul contractului de lucrări, constituie anexa nr.1 la prezenta Hotărâre.

Art.8. Prezenta hotărâre va fi comunicată, Primarului, Compartimentului Financiar-contabil SC APACONS SRL, precum și instituțiilor interesate, prin grija secretarului comunei.

 

Președinte de ședință: Călinoiu Ion

Secretar comună: Racoviță Ramona

[button type="info" target="_blank" link="http://www.primaria-drajna.ro/hotarari/h13.pdf" icon="info-sign"]Vezi Hotărâre[/button]

 

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

Știri Primărie

20.03.2021

CJ Ph a aprobat

Consiliul Județean Prahova a aprobat, la propunerea Președintelui Iulian Dumitrescu, încheierea

+ Vezi

28.09.2020

Doamna Violeta Gonțea

Cuvântul Primarului Comunei Drajna de astăzi 28 septembrie 2020:

+ Vezi

28.09.2020

Rezultate alegeri locale

  Rezultate alegeri locale comuna Drajna

+ Vezi

20.05.2020

Încep lucrările de

Doamna primar Violeta Gonțea și reprezentantul firmei S.C. Europan Prod SA din Pitești au semnat

+ Vezi

23.03.2020

26 noiembrie - Rata

  Rata incidenței cumulative a COVID-19 la 1000 locuitori în localitatea Drajna la data de 26

+ Vezi

Sport

Centenarul Sportului Drăjnean 1918 - ...

Azi, pe stadionul ,,Constantin Cursaru,, din Drajna de Jos, în cadrul Memorialului ,,Constantin ...

Scandal și goluri multe la Drajna

Jocul în care s-au înscris cele mai multe goluri în faza optimilor de finală ale Cupei României a ...

Turneu de tenis de masă, organizat la ...

 Turneul de tenis, organizat de domnii Valentin Soare și Dan Bodeanu, coincide ...

Sancțiuni ale comisiei de disciplină ...

În şedinţa Comisiei de Competiţii şi Disciplină din cadrul Asociaţiei Judeţene de Fotbal (AJF) ...

Populare

Clarvăzătoarea Georgeta ...

Clarvăzătoarea Georgeta Florea, din Drajna de Sus, deşi nu este tocmai în formă din cauza vârstei şi a sănătăţii ...

+ Vezi

Locuri de muncă Valea ...

19 Martie 2018 - AJOFM Prahova ............................. Lista actualizată a locurilor de muncă vacante în Vălenii ...

+ Vezi

47 locuri de muncă ...

Locuri de muncă AJOFM Vălenii de Munte la 21 iulie 2014

+ Vezi
Scroll to top