Administrație:
Planul de achiziții al comunei Drajna pentru anul 2019 -- "Programul anual al achizițiilor publice pentru anul 2019" -- 24 August 2019
Anunț închiriere utilaje - Apacons Drajna -- "SC Apacons SRL Drajna închiriază utilaje:" -- 09 Martie 2019
Anunț public - obținere aviz de mediu pentru reactualizare PUG -- "Primăria Drajna cu sediul în comuna Drajna, sat Drajna de ..." -- 07 Mai 2018
Anunț licitație publică - închiriere pășune -- "Primăria Drajna cu sediul în comuna Drajna, sat Drajna de ..." -- 23 Februarie 2018
Anunț licitație publică - închiriere farmacii -- "Primăria Drajna cu sediul în comuna Drajna, sat Drajna de ..." -- 09 Octombrie 2017
Anunț închiriere cabinet medical în incinta Dispensarului Uman Drajna de Jos -- "Primăria Drajna cu sediul în comuna Drajna, sat Drajna de ..." -- 20 Iulie 2017
Anunț închiriere oficiu poștal și farmacie în incinta Dispensarului Uman Ogretin -- "Primăria Drajna cu sediul în comuna Drajna, sat Drajna de ..." -- 20 Iulie 2017
ANUNȚ concurs pentru ocuparea postului de inspector de specialitate în cadrul ... -- "Primăria comunei Drajna, organizează în data de 24.10.2014, ..." -- 13 Septembrie 2014

Nr. 38/ 28.05.2014 - Consiliul local al Comunei Drajna

Consiliul Local al Comunei Drajna, județul Prahova. întrunit în ședință ordinară.

Având în vedere :

  • Expunerea de motive a primarului comunei Drajna,
  • Referatul biroului financiar contabil,
  • Referatul compartimentului cadastru,
  • Prevederile O.U.G. nr. 34/2013 privind orgarizarea. admninistrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991,
  • Prevederile Ordinului Nr.226/235 / 2003 pentru aprobarea Strategiei privind organizarea activității de imbunătățire și exploatare a pajiștilor la nivel național, pe termen mediu și lung,
  • Prevederile Ordinului 407/2013 pentru aprobarea contractelor - cadru de concesiune și închiriere a suprafețelor de pajiști aflate în domeniul public/privat al comunelor, orașelor, respectiv al municipiilor,
  • Hotărârea nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor OUG nr. 34/2013 privind organizarea, admninistrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
  • In temeiul art.36, alin.(1), alin(2), lit.c și alin (5),lit. a art. 45, alin (3) și art 123 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă închirierea suprafețelor de teren aflate în proprietatea publică a comunei Drajna după cum urmează :10 ha -izlaz Plai, 5 ha pașune comunală punct Tulburea și 3 ha pășune zona Lupești, 0,33 ha curți construcții în incinta fostului CAP, 0,15 ha arabil pe latura estică a fostului CAP, 0,21 ha arabil în continuarea Adăpostului de câini, 0,22 ha arabil în continuarea Școlii Ciocrac, 1,00 ha fâneață zona Făget.

Art.2. Se aprobă Regulamentul procedurii de licitație publică conform anexei care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art.3. Se aprobă Caietul de sarcini al închirierii, cerințele minime de calificare ale ofertanților - conform anexei nr. 2, parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art.4. Se aprobă Documetația de atribuire privind închirierea terenurilor conform anexei nr. 3 parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art.5 . Se stabilește suma minimă de pornire la licitație de 90/0,009 lei/ha/mp/an pentru pajiști, de 90/0,009lei/ha/mp/an pentru arabil, de 1000/0,10 lei/ha/mp/an pentru curți construcții.

Art.6. Termenul de închiriere este de maxim 5 ani.

Art.7. Primarul comunei DRAJNA, împreună cu comisiile de evaluare oferte, vor duce la îndeplinire prevederile acesteia.

Art.8. De aducerea la cunoștința persoanelor și instituțiilor interesate răspunde secretarul comunei.

 

Președinte ședință: Dursină Traian

Secretar comună: Racoviță Ramona

 

[button type="info" target="_blank" link="http://www.primaria-drajna.ro/hotarari/h38.pdf" icon="info-sign"]Vezi Hotărâre[/button]
Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

Știri Primărie

10.12.2019

Grădinița cu Program

  În data de 10 decembrie, Mariana Vișan, director adjunct Organism Intermediar POR, și

+ Vezi

05.07.2019

Cu investiții de peste

Drajna este a doua comună din Prahova care a semnat contracte de finanțare europeană pentru cinci

+ Vezi

13.08.2018

Moara Warthiadi va fi

În primăvara acestui an, Primăria Drajna a reușit să semneze contractul pentru readucerea la

+ Vezi

06.03.2017

Un nou pod în comuna

Legătura între Vălenii de Munte și Drajna se realizează pe un pod construit în urmă cu 100 de ani,

+ Vezi

06.06.2016

Doamna Violeta Gonțea

În cursa electorală pentru fotoliul de primar al comunei Drajna au intrat trei

+ Vezi

Populare

Locuri de muncă Valea ...

19 Martie 2018 - AJOFM Prahova ............................. Lista actualizată a locurilor de muncă vacante în Vălenii ...

+ Vezi

„Nu avem suficiente ...

 Prezent la inaugurarea unui nou pavilion al Spitalului Orășenesc Vălenii de Munte, ministrului Sănătății, Nicolae ...

+ Vezi

47 locuri de muncă ...

Locuri de muncă AJOFM Vălenii de Munte la 21 iulie 2014

+ Vezi

Sport

Centenarul Sportului Drăjnean 1918 - 2018

Azi, pe stadionul ,,Constantin Cursaru,, din Drajna de Jos, în cadrul Memorialului ,,Constantin Cursaru,, s-au ...

Scandal și goluri multe la Drajna

Jocul în care s-au înscris cele mai multe goluri în faza optimilor de finală ale Cupei României a fost duelul dintre ...

Turneu de tenis de masă, organizat la Vălenii de ...

 Turneul de tenis, organizat de domnii Valentin Soare și Dan Bodeanu, coincide cu SĂRBĂTORILE ...

Sancțiuni ale comisiei de disciplină pentru trei ...

În şedinţa Comisiei de Competiţii şi Disciplină din cadrul Asociaţiei Judeţene de Fotbal (AJF) Prahova, din data de 1 ...

Scroll to top