Administrație:
Anunț licitație publică în data de 07.05.2021 - Primăria Drajna -- "Primăria comunei Drajna, organizează în data de 07.05.2021, ..." -- 18 Aprilie 2021
Informarea și consultarea publicului privind etapa aprobării Proiectului ... -- "   Publicul este invitat în perioada: 27.01.2021- ..." -- 28 Ianuarie 2021
Informare Birou Impozite şi Taxe Locale Drajna -- "Vă comunicăm că începând cu data de 07.05.2020, se poate ..." -- 21 Mai 2020
Comunicare servicii salubrizare comuna Drajna -- "Având în vedere situația neplăcută creată de neridicarea ..." -- 26 Martie 2020
Planul de achiziții al comunei Drajna pentru anul 2019 -- "Programul anual al achizițiilor publice pentru anul 2019" -- 24 August 2019
Anunț închiriere utilaje - Apacons Drajna -- "SC Apacons SRL Drajna închiriază utilaje:" -- 09 Martie 2019
Anunț public - obținere aviz de mediu pentru reactualizare PUG -- "Primăria Drajna cu sediul în comuna Drajna, sat Drajna de ..." -- 07 Mai 2018
Anunț licitație publică - închiriere pășune -- "Primăria Drajna cu sediul în comuna Drajna, sat Drajna de ..." -- 23 Februarie 2018

Nr. 38/ 28.05.2014 - Consiliul local al Comunei Drajna

Consiliul Local al Comunei Drajna, județul Prahova. întrunit în ședință ordinară.

Având în vedere :

  • Expunerea de motive a primarului comunei Drajna,
  • Referatul biroului financiar contabil,
  • Referatul compartimentului cadastru,
  • Prevederile O.U.G. nr. 34/2013 privind orgarizarea. admninistrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991,
  • Prevederile Ordinului Nr.226/235 / 2003 pentru aprobarea Strategiei privind organizarea activității de imbunătățire și exploatare a pajiștilor la nivel național, pe termen mediu și lung,
  • Prevederile Ordinului 407/2013 pentru aprobarea contractelor - cadru de concesiune și închiriere a suprafețelor de pajiști aflate în domeniul public/privat al comunelor, orașelor, respectiv al municipiilor,
  • Hotărârea nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor OUG nr. 34/2013 privind organizarea, admninistrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
  • In temeiul art.36, alin.(1), alin(2), lit.c și alin (5),lit. a art. 45, alin (3) și art 123 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă închirierea suprafețelor de teren aflate în proprietatea publică a comunei Drajna după cum urmează :10 ha -izlaz Plai, 5 ha pașune comunală punct Tulburea și 3 ha pășune zona Lupești, 0,33 ha curți construcții în incinta fostului CAP, 0,15 ha arabil pe latura estică a fostului CAP, 0,21 ha arabil în continuarea Adăpostului de câini, 0,22 ha arabil în continuarea Școlii Ciocrac, 1,00 ha fâneață zona Făget.

Art.2. Se aprobă Regulamentul procedurii de licitație publică conform anexei care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art.3. Se aprobă Caietul de sarcini al închirierii, cerințele minime de calificare ale ofertanților - conform anexei nr. 2, parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art.4. Se aprobă Documetația de atribuire privind închirierea terenurilor conform anexei nr. 3 parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art.5 . Se stabilește suma minimă de pornire la licitație de 90/0,009 lei/ha/mp/an pentru pajiști, de 90/0,009lei/ha/mp/an pentru arabil, de 1000/0,10 lei/ha/mp/an pentru curți construcții.

Art.6. Termenul de închiriere este de maxim 5 ani.

Art.7. Primarul comunei DRAJNA, împreună cu comisiile de evaluare oferte, vor duce la îndeplinire prevederile acesteia.

Art.8. De aducerea la cunoștința persoanelor și instituțiilor interesate răspunde secretarul comunei.

 

Președinte ședință: Dursină Traian

Secretar comună: Racoviță Ramona

 

[button type="info" target="_blank" link="http://www.primaria-drajna.ro/hotarari/h38.pdf" icon="info-sign"]Vezi Hotărâre[/button]
Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

Știri Primărie

20.03.2021

CJ Ph a aprobat

Consiliul Județean Prahova a aprobat, la propunerea Președintelui Iulian Dumitrescu, încheierea

+ Vezi

28.09.2020

Doamna Violeta Gonțea

Cuvântul Primarului Comunei Drajna de astăzi 28 septembrie 2020:

+ Vezi

28.09.2020

Rezultate alegeri locale

  Rezultate alegeri locale comuna Drajna

+ Vezi

20.05.2020

Încep lucrările de

Doamna primar Violeta Gonțea și reprezentantul firmei S.C. Europan Prod SA din Pitești au semnat

+ Vezi

23.03.2020

26 noiembrie - Rata

  Rata incidenței cumulative a COVID-19 la 1000 locuitori în localitatea Drajna la data de 26

+ Vezi

Sport

Centenarul Sportului Drăjnean 1918 - ...

Azi, pe stadionul ,,Constantin Cursaru,, din Drajna de Jos, în cadrul Memorialului ,,Constantin ...

Scandal și goluri multe la Drajna

Jocul în care s-au înscris cele mai multe goluri în faza optimilor de finală ale Cupei României a ...

Turneu de tenis de masă, organizat la ...

 Turneul de tenis, organizat de domnii Valentin Soare și Dan Bodeanu, coincide ...

Sancțiuni ale comisiei de disciplină ...

În şedinţa Comisiei de Competiţii şi Disciplină din cadrul Asociaţiei Judeţene de Fotbal (AJF) ...

Populare

Clarvăzătoarea Georgeta ...

Clarvăzătoarea Georgeta Florea, din Drajna de Sus, deşi nu este tocmai în formă din cauza vârstei şi a sănătăţii ...

+ Vezi

Locuri de muncă Valea ...

19 Martie 2018 - AJOFM Prahova ............................. Lista actualizată a locurilor de muncă vacante în Vălenii ...

+ Vezi

47 locuri de muncă ...

Locuri de muncă AJOFM Vălenii de Munte la 21 iulie 2014

+ Vezi
Scroll to top