Tags: consiliul local drajna   hotarari   inchiriere terenuri publice  

Nr. 38/ 28.05.2014 - Consiliul local al Comunei Drajna

Consiliul Local al Comunei Drajna, județul Prahova. întrunit în ședință ordinară.

Având în vedere :

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă închirierea suprafețelor de teren aflate în proprietatea publică a comunei Drajna după cum urmează :10 ha -izlaz Plai, 5 ha pașune comunală punct Tulburea și 3 ha pășune zona Lupești, 0,33 ha curți construcții în incinta fostului CAP, 0,15 ha arabil pe latura estică a fostului CAP, 0,21 ha arabil în continuarea Adăpostului de câini, 0,22 ha arabil în continuarea Școlii Ciocrac, 1,00 ha fâneață zona Făget.

Art.2. Se aprobă Regulamentul procedurii de licitație publică conform anexei care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art.3. Se aprobă Caietul de sarcini al închirierii, cerințele minime de calificare ale ofertanților - conform anexei nr. 2, parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art.4. Se aprobă Documetația de atribuire privind închirierea terenurilor conform anexei nr. 3 parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art.5 . Se stabilește suma minimă de pornire la licitație de 90/0,009 lei/ha/mp/an pentru pajiști, de 90/0,009lei/ha/mp/an pentru arabil, de 1000/0,10 lei/ha/mp/an pentru curți construcții.

Art.6. Termenul de închiriere este de maxim 5 ani.

Art.7. Primarul comunei DRAJNA, împreună cu comisiile de evaluare oferte, vor duce la îndeplinire prevederile acesteia.

Art.8. De aducerea la cunoștința persoanelor și instituțiilor interesate răspunde secretarul comunei.

 

Președinte ședință: Dursină Traian

Secretar comună: Racoviță Ramona

 

[button type="info" target="_blank" link="http://www.primaria-drajna.ro/hotarari/h38.pdf" icon="info-sign"]Vezi Hotărâre[/button]
Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă