Administrație:
Planul de achiziții al comunei Drajna pentru anul 2019 -- "Programul anual al achizițiilor publice pentru anul 2019" -- 24 August 2019
Anunț închiriere utilaje - Apacons Drajna -- "SC Apacons SRL Drajna închiriază utilaje:" -- 09 Martie 2019
Anunț public - obținere aviz de mediu pentru reactualizare PUG -- "Primăria Drajna cu sediul în comuna Drajna, sat Drajna de ..." -- 07 Mai 2018
Anunț licitație publică - închiriere pășune -- "Primăria Drajna cu sediul în comuna Drajna, sat Drajna de ..." -- 23 Februarie 2018
Anunț licitație publică - închiriere farmacii -- "Primăria Drajna cu sediul în comuna Drajna, sat Drajna de ..." -- 09 Octombrie 2017
Anunț închiriere cabinet medical în incinta Dispensarului Uman Drajna de Jos -- "Primăria Drajna cu sediul în comuna Drajna, sat Drajna de ..." -- 20 Iulie 2017
Anunț închiriere oficiu poștal și farmacie în incinta Dispensarului Uman Ogretin -- "Primăria Drajna cu sediul în comuna Drajna, sat Drajna de ..." -- 20 Iulie 2017
ANUNȚ concurs pentru ocuparea postului de inspector de specialitate în cadrul ... -- "Primăria comunei Drajna, organizează în data de 24.10.2014, ..." -- 13 Septembrie 2014

Nr. 60/ 28.08.2014 - Consiliul local al Comunei Drajna

Văzând proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Drajna, însoțit de expunerea de motive,

Având în vedere:

  • prevederile art.14 alin.4 din Legea nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale, cu completările și modificările ulterioare,

În temeiul art.36 alin.1 lit.c, alin.6 lit.a pct.14 și art.45 din Legea nr.215/2001 - republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă executarea lucrării: „EXTINDERE ȘI MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ COMUNA DRAJNA - POIANA MIERLEI" prin procedura atribuirii prin achiziție directă a contractului de lucrări.

Art.2. Executarea lucrării, prin atribuire directă a Contractului de lucrări, cu respectarea dispozițiilor art.5, pct 5.1. din statutul societății executante, va fi efectuată de către SC APACONS SRL ( societate comercială cu asociat unic Consiliul Local Drajna).

Art.3. Documentele contractului de lucrări sunt:

  • proiectul tehnic și listele de cantități;
  • propunerea financiară;
  • propunerea tehnică;
  • garanția de bună execuție;
  • declarația lMM;
  • declarație de securitate și sănătate în muncă;
  • lista cu personalul muncitor de specialitate, utilizat la efectuarea lucrărilor;

Art.4. Contractul de lucrări intră în vigoare la data semnării de către părți și își produce efectele până la încheierea procesului verbal de recepție finală a lucrărilor contractate și eliberarea garanției de bună execuție.
Termenul de execuție al lucrărilor este de 5 luni, începând de la data intrării în vigoare a contractului.

Art.5. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor/beneficiar, este de 356.151,30 lei cu TVA, conform devizului estimativ și a graficului de plăți.
Prețul lucrărilor executate, va fi decontat pe baza situațiilor de lucrări efectuate și acceptate de către beneficiar, întocmite conform normativelor legale în materie.

Art.6. Achizitorul/beneficiarul va efectua plata către executant prin ordin de plată în termen de 30 de zile de la data primirii (înregistrării) facturii însoțită de recepția fără obiecțiuni a lucrărilor executate. Achizitorul/beneficiarul are obligația de a efectua plata către executant pe baza facturii, însoțită de:

  • procesul verbal de recepție acceptat fără obiecțiuni de achizitor/beneficiar;
  • declarație pe propria răspundere, a executantului, privind personalul muncitor de specialitate declarat în ofertă,

Acest personal poate fi înlocuit de către executant pe parcursul executării lucrării, în mod justificat și numai cu acordul în scris al achizitorului/beneficiarului;
Situațiile de lucrări care nu sunt însoțite de documentele mentionate mai sus, nu vor fi confirmate și decontate de către beneficiar.

Art.7. Modelul contractului de lucrări, constituie anexa nr.1 la prezenta Hotărâre.

Art.8. Prezenta hotărâre va fi comunicată, Primarului, Compartimentului Financiar-contabil SC APACONS SRL, precum și instituțiilor interesate, prin grija secretarului comunei.

Președinte de ședință: Plăișanu Rodica Georgeta

Secretar comună: Racoviță Ramona

[button type="info" target="_blank" link="http://www.primaria-drajna.ro/hotarari/h60.pdf" icon="info-sign"]Vezi Hotărâre[/button]
Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

Știri Primărie

04.02.2020

Ambulatoriul Spitalului

   Un proiect de peste un milion de euro, finanțat în mare parte din fonduri europene, va

+ Vezi

10.12.2019

Grădinița cu Program

  În data de 10 decembrie, Mariana Vișan, director adjunct Organism Intermediar POR, și

+ Vezi

05.07.2019

Cu investiții de peste

Drajna este a doua comună din Prahova care a semnat contracte de finanțare europeană pentru cinci

+ Vezi

13.08.2018

Moara Warthiadi va fi

În primăvara acestui an, Primăria Drajna a reușit să semneze contractul pentru readucerea la

+ Vezi

06.03.2017

Un nou pod în comuna

Legătura între Vălenii de Munte și Drajna se realizează pe un pod construit în urmă cu 100 de ani,

+ Vezi

Sport

Centenarul Sportului Drăjnean 1918 - ...

Azi, pe stadionul ,,Constantin Cursaru,, din Drajna de Jos, în cadrul Memorialului ,,Constantin ...

Scandal și goluri multe la Drajna

Jocul în care s-au înscris cele mai multe goluri în faza optimilor de finală ale Cupei României a ...

Turneu de tenis de masă, organizat la ...

 Turneul de tenis, organizat de domnii Valentin Soare și Dan Bodeanu, coincide ...

Sancțiuni ale comisiei de disciplină ...

În şedinţa Comisiei de Competiţii şi Disciplină din cadrul Asociaţiei Judeţene de Fotbal (AJF) ...

Populare

Locuri de muncă Valea ...

19 Martie 2018 - AJOFM Prahova ............................. Lista actualizată a locurilor de muncă vacante în Vălenii ...

+ Vezi

47 locuri de muncă ...

Locuri de muncă AJOFM Vălenii de Munte la 21 iulie 2014

+ Vezi

„Nu avem suficiente ...

 Prezent la inaugurarea unui nou pavilion al Spitalului Orășenesc Vălenii de Munte, ministrului Sănătății, Nicolae ...

+ Vezi
Scroll to top