Tags: consilieri locali   consiliul local drajna   hotarari   Buzea Ionut   viceprimar drajna  

Nr. 84/ 28.11.2014 - Consiliul local al Comunei Drajna

  1. Văzând proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Drajna, însoțit de expunerea de motive;
  2. În conformitate cu prevederile art. 45 alin. (1) și ale art. 57 alin. (3) Legea nr.215/2001 - administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;
  3. În temeiul art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001 - administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

 

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă alegerea în funcția de viceprimar al Comunei Drajna, judetul Prahova, a domnului consilier local BUZEA IONUȚ.

Pe durata exercitării mandatului, domnul viceprimar își păstrează și calitatea de consilier local, fără a beneficia de indemnizația aferentă acestui statut.

Art.2 Secretarul comunei va comunica persoanelor interesate prezenta hotărâre și se va îngriji de afișarea acesteia în spațiile publice special amenajate în acest scop.

 

Președinte de ședință: Păsărică Nicolae

Secretar comună: Racoviță Ramona

 

[button type="info" target="_blank" link="http://www.primaria-drajna.ro/hotarari/h84.pdf" icon="info-sign"]Vezi Hotărâre[/button]
Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă