Tags: retea apa drajna   consiliul local drajna   hotarari   pret apa potabila drajna  

Nr. 6/ 30.1.2015 - Consiliul local al Comunei Drajna

Consiliul Local al comunei Drajna, întrunit în ședință ordinară;

 

HOTĂRĂSTE:

 

Art.l Penlru anul 2015 prețul apei potabile se păstrează la nivelul anului 2014, adică 3,43 leilmc fară TVA. Prețul este compus din prețul de furnizare a apei de către SC HIDRO PRAHOVA SA în valoare de 2.33 lei/mc, la care se adaugă prețul de distribuție în valoare de 1,10 lei/mc.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciul Public de Alimentare cu apă și de canalizare Drajna

Art. 3 De aducerea la cunostința persoanelor și instituțiilor interesate răspunde secretarul comunei

 

Președinte de ședință: Păsărică Nicolae

Secretar comună: Racoviță Ramona

 

[button type="info" target="_blank" link="http://www.primaria-drajna.ro/hotarari/2015/h6.pdf" icon="info-sign"]Vezi Hotărâre[/button]

 

{flike}

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă