Administrație:
Anunț licitație publică în data de 07.05.2021 - Primăria Drajna -- "Primăria comunei Drajna, organizează în data de 07.05.2021, ..." -- 18 Aprilie 2021
Informarea și consultarea publicului privind etapa aprobării Proiectului ... -- "   Publicul este invitat în perioada: 27.01.2021- ..." -- 28 Ianuarie 2021
Informare Birou Impozite şi Taxe Locale Drajna -- "Vă comunicăm că începând cu data de 07.05.2020, se poate ..." -- 21 Mai 2020
Comunicare servicii salubrizare comuna Drajna -- "Având în vedere situația neplăcută creată de neridicarea ..." -- 26 Martie 2020
Planul de achiziții al comunei Drajna pentru anul 2019 -- "Programul anual al achizițiilor publice pentru anul 2019" -- 24 August 2019
Anunț închiriere utilaje - Apacons Drajna -- "SC Apacons SRL Drajna închiriază utilaje:" -- 09 Martie 2019
Anunț public - obținere aviz de mediu pentru reactualizare PUG -- "Primăria Drajna cu sediul în comuna Drajna, sat Drajna de ..." -- 07 Mai 2018
Anunț licitație publică - închiriere pășune -- "Primăria Drajna cu sediul în comuna Drajna, sat Drajna de ..." -- 23 Februarie 2018

 Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Prahova reaminteşte contribuabililor persoane fizice cu domiciliul fiscal în localităţile arondate serviciilor fiscale: Câmpina, Băicoi, Buşteni, Boldeşti – Scăieni, Mizil, Slănic şi Văleni, faptul că data de 26.05.2014 este termenul limită pentru depunerea următoarelor declaraţii:

 1. Declaraţia 200 „Declaraţia privind veniturile realizate din România anul 2013”

Declaraţia se completează:
- de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani şi/sau în natură din România, provenind din:
- Activităţi independente;
- Cedarea folosinţei bunurilor;
- Activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real;
- Piscicultură;
- Silvicultură;
- Transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile
mobiliare în cazul societăţilor închise;
- Operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract,
precum şi orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instrumente
financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia
Naţională a Valorilor Mobiliare;

Formularul 200 se poate obţine de la sediile instituţiilor menţionate, sau poate fi descarcat de pe site-ul ANAF www.anaf.ro secţiunea asistenţă contribuabili, rubrica toate formularele cu explicaţii, şi se poate depune astfel:
- în format hârtie, direct la ghişeele instituţiilor noastre ;
- la oficiul poştal prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
- prin utilizarea serviciului de depunere declaraţii on-line, existent pe portalul e-guvernare.ro, în situaţia în care contribuabilul dispune de certificat digital calificat.

2. Formularul 230 „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând pănâ la 2% din impozitul anual şi deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ anul 2013”
Formularul se completează de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate acestora, în următoarele situaţii:
- au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform Legii nr.376/2004 privind bursele private, cu modificările şi completările ulterioare şi solicită restituirea acestora ;
- optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii sau unităţilor de cult, contribuabilii care îşi exprimă această opţiune pot solicita direcţionarea acestei sume către o singură entitate nonprofit sau unitate de cult;
- contribuabilii solicită deducerea din veniturile impozabile din salarii, obţinute la funcţia de bază, a cheltuielilor efectuate pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ, potrivit legii, în limita unei sume maxime egale cu 300 lei pe an.
Formularul 230 se poate obţine de la sediul instituţiilor menţionate, sau poate fi descarcat de pe site-ul ANAF www.anaf.ro secţiunea asistenţă contribuabili, rubrica toate formularele cu explicaţii, se completează în două exemplare, din care unul rămâne la contribuabil, iar celălalt se depune astfel:
- în format hârtie, direct la ghişeele instituţiei noastre ;
- la oficiul poştal prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

În consecinţă, pentru evitarea aglomeraţiei rugăm contribuabilii să se prezinte din timp la ghişeele instituţiilor noastre.
Vă mulţumim,

[accordion][acc_item title="Formulare fiscale ANAF"]

FORMULARE FISCALE ORDONATE DUPĂ NUMĂR

[/acc_item][/accordion]

ŞEF ADMINISTRAŢIE,
Nicolae Adriana

Top

06.06.2021

Școlile din comuna

Prefectura Prahova a transmis, sâmbătă, hotărârea

+ Vezi

20.03.2021

CJ Ph a aprobat

Consiliul Județean Prahova a aprobat, la

+ Vezi

28.09.2020

Doamna Violeta Gonțea

Cuvântul Primarului Comunei Drajna de astăzi 28

+ Vezi

Populare

Clarvăzătoarea Georgeta ...

Clarvăzătoarea Georgeta Florea, din Drajna de Sus, deşi nu este tocmai în formă din cauza vârstei şi a sănătăţii ...

+ Vezi

47 locuri de muncă ...

Locuri de muncă AJOFM Vălenii de Munte la 21 iulie 2014

+ Vezi

Locuri de muncă Valea ...

19 Martie 2018 - AJOFM Prahova ............................. Lista actualizată a locurilor de muncă vacante în Vălenii ...

+ Vezi
Scroll to top