Administrație:
Anunț închiriere utilaje - Apacons Drajna -- "SC Apacons SRL Drajna închiriază utilaje:" -- 09 Martie 2019
Anunț public - obținere aviz de mediu pentru reactualizare PUG -- "Primăria Drajna cu sediul în comuna Drajna, sat Drajna de ..." -- 07 Mai 2018
Anunț licitație publică - închiriere pășune -- "Primăria Drajna cu sediul în comuna Drajna, sat Drajna de ..." -- 23 Februarie 2018
Anunț licitație publică - închiriere farmacii -- "Primăria Drajna cu sediul în comuna Drajna, sat Drajna de ..." -- 09 Octombrie 2017
Anunț închiriere cabinet medical în incinta Dispensarului Uman Drajna de Jos -- "Primăria Drajna cu sediul în comuna Drajna, sat Drajna de ..." -- 20 Iulie 2017
Anunț închiriere oficiu poștal și farmacie în incinta Dispensarului Uman Ogretin -- "Primăria Drajna cu sediul în comuna Drajna, sat Drajna de ..." -- 20 Iulie 2017
ANUNȚ concurs pentru ocuparea postului de inspector de specialitate în cadrul ... -- "Primăria comunei Drajna, organizează în data de 24.10.2014, ..." -- 13 Septembrie 2014
ANUNȚ concurs pentru ocuparea postului de GUARD (FEMEIE DE SERVICIU) - personal ... -- " Primăria comunei Drajna, organizează în data de ..." -- 13 Septembrie 2014

  

 

Web oficial Primar Știri Consiliul local Date de contact Hotărâri Consiliul Local Comunicate / Anunțuri Primărie Cadastru

 


land icon

Harta de hazard la alunecări de teren a Comunei Drajna

Harta zonelor de risc la alunecări de teren a comunei Drajna

 

 

Formulare pentru impozitele si taxele locale prevazute in ordinul Nr.2052/2006 al M.F.P., valalabile cu 01/01/2007

 

Nr.
Crt

Denumirea

Model ITL - ...

PERSOANE FIZICE

1 Declaratia fiscala pentru stabilirea impozitului pe cladiri - persoane fizice Model ITL - 001
2 Declaratia fiscala pentru stabilirea impozitului pe teren - persoane fizice Model ITL - 003
3 Declaratia fiscala - Decizia de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport in cazul unor autovehicule/remorci, semiremorci, rulote - persoane fizice/juridice Model ITL - 005
4 Declaratie fiscala - Decizia de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport, in cazul autovehiculelor de transport marfa - persoane fizice/juridice Model ITL - 007
5 Cererea pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala privind impozite, taxe locale si alte venituri la bugetul local - persoane fizice Model ITL - 008
6 Declaratie speciala de impunere pentru stabilirea impozitului pe cladiri majorat, in cazul pers.fizice detinatoare a mai multor cladiri Model ITL 2010 -104
7 Cererea pentru deschiderea procedurii succesorale Model ITL - 023

PERSOANE JURDICE

1 Declaratia fiscala - Decizia de impunere pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladiri - persoane juridice Model ITL - 010
2 Declaratia fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren - persoane juridice Model ITL - 011
3 Declaratia fiscala - Decizia de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport in cazul unor autovehicule/remorci, semiremorci, rulote - persoane fizice/juridice Model ITL - 005
4 Declaratie fiscala - Decizia de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport, in cazul autovehiculelor de transport marfa - persoane fizice/juridice Model ITL - 007
5 Declaratia fiscala - Decizia de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclama si publicitate - persoane juridice Model ITL - 013
6 Declaratia fiscala - Decizia de impunere pentru stabilirea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate - persoane juridice Model ITL - 014
7 Cererea pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala privind impozite, taxe locale si alte venituri la bugetul local - persoane juridice Model ITL - 015

 

 

 
 
 
 
  

 

Comunicate

09.03.2019

Anunț închiriere utilaje

SC Apacons SRL Drajna închiriază utilaje:

+ Vezi

07.05.2018

Anunț public - obținere

Primăria Drajna cu sediul în comuna Drajna, sat

+ Vezi

23.02.2018

Anunț licitație publică

Primăria Drajna cu sediul în comuna Drajna, sat

+ Vezi

09.10.2017

Anunț licitație publică

Primăria Drajna cu sediul în comuna Drajna, sat

+ Vezi

20.07.2017

Anunț închiriere cabinet

Primăria Drajna cu sediul în comuna Drajna, sat

+ Vezi

20.07.2017

Anunț închiriere oficiu

Primăria Drajna cu sediul în comuna Drajna, sat

+ Vezi
Scroll to top